Egen vannkilde?

Glem ikke å kontrollere vannet med jevne mellomrom. ALcontrol`s analyser er akkrediterte og tilpasset behovet for kontroll av brønn- og vannkilder. Bestilling online på vanntest.no

Les mer

@mis

I løpet av 2015 vil vi ha to aktive online-system. Vår tidligere online og  ALcontrol konsernets @mis. For miljøkonsulenter og en del næringsmiddelkunder startet vi @mis allerede i 2014. I nærmeste fremtid kommer også vann og fôrkunder til å få tilgang til den nye @mis.

Les mer

Folkehelsepakken ny på vanntest.no

ALcontrol har satt sammen en pakke som svarer til Folkehelseinstituttets anbefalinger for mindre vannanlegg. Mer info på: www.vanntest.no

Miljø fokus

ALcontrol har oppdrag innen overvåkning, kontroll og vern av vårt miljø. Vi utfører laboratorieanalyser, prøvetaking samt rådgivning på bred basis innen disse emnene.

News & Media

Posted: 2016.08.05 - 08:59
Posted: 2016.08.05 - 07:11
Posted: 2016.06.07 - 16:12
Posted: 2016.06.07 - 16:06
Posted: 2016.02.10 - 07:12
Posted: 2014.09.09 - 11:17