Egen vannkilde?

Glem ikke å kontrollere vannet med jevne mellomrom. ALcontrol`s analyser er akkrediterte og tilpasset behovet for kontroll av brønn- og vannkilder. Bestilling online på vanntest.no

Les mer

Ombygging på nett

Vi bygger om våres nettsider.

Les mer

Bestill vannprøve på vanntest.no

ALcontrol har satt sammen en pakke som svarer til Folkehelseinstituttets anbefalinger for mindre vannanlegg. Mer info på: www.vanntest.no

Miljø fokus

ALcontrol har oppdrag innen overvåkning, kontroll og vern av vårt miljø. Vi utfører laboratorieanalyser, prøvetaking samt rådgivning på bred basis innen disse emnene.