Egen vannkilde?

Glem ikke å kontrollere vannet med jevne mellomrom. ALcontrol`s analyser er akkrediterte og tilpasset behovet for kontroll av brønn- og vannkilder. Bestilling online på vanntest.no

Les mer

Ombygging på nett

Vi bygger om våres nettsider for deg! Men, vi kommer ikke å ha alt på nett.

Våres kundeservise er personlig og vi håper at du henvender deg direkt til våres eksperter.

Sentralbord: 4000 7001

Les mer

Ny drikkevannsforskrift også for de minste

Har du en vannkilde/brønn som leverer vann til minst 2 abonnennter? Da gjelder den nye drikkevannsforskriften også deg!

Les mer

Bestill vannprøve på vanntest.no

ALcontrol har satt sammen en pakke som svarer til Folkehelseinstituttets anbefalinger for mindre vannanlegg. Mer info på: www.vanntest.no

Miljø fokus

ALcontrol har oppdrag innen overvåkning, kontroll og vern av vårt miljø. Vi utfører laboratorieanalyser, prøvetaking samt rådgivning på bred basis innen disse emnene.