You are here

Innleveringsfrister julen 2018

Innlevering:

Frist for innlevering av ordinære prøver i 2018 er onsdag 19. desember. Fristen gjelder levert på et av våre laboratorier. Evt. forsendelsestid må tas høyde for i tillegg. Har du behov for analyser utover dette vennligst kontakt oss for avtale. Vi står selvsagt i beredskap for kunder med beredskapsavtale også i julen.

Svartid:

På grunn av helligdager i julen vil det være noe lenger svartid enn vanlig.

Åpningstider:

Kundeservice, 4000 7001 / kunderservice@synlab.no , har åpent 08.00 - 15.30. Fra onsdag 2. januar er vi tilbake til ordinær drift og vanlige åpningstider.