You are here

Analyser

Vann

SYNLAB har kompetanse og rutiner for analyser av:

drikkevann
bassengvann
kontroll av badevann
vassdragsovervåkning

SYNLAB hjelper til med dokumentasjon til bruk for virksomhetens internkontroll, analyserer pålagte krav fra myndigheter og gir råd og veiledning.

Sterile vannflasker til mikrobiologiske analyser, glassflasker til spesielle organiske analyser og annen emballasje kan hentes hos SYNLAB eller avtales sendt ut fra våre avdelinger.

SYNLAB har også en Web-basert bestillingsportal www.vanntest.no, der bestilling av analysepakker kan gjøres uten oppmøte.

 

Avløp, slam, prosessvann, sigevann, sedimenter m.m.

SYNLAB tilbyr de fleste analysetjenester som myndighetene stiller krav til i forbindelse med analyse av avløp, slam, prosessvann, sigevann, sedimenter, jord og kompost. Vi har lang erfaring i analysering og rådgivning innenfor disse områdene.

Vi utfører regelmessig akkrediterte analyser fra disse matriksene for industri, avfallsdeponier og diverse renseanlegg. Vi kan tilby både kjemiske og mikrobiologiske analyser. Ulike pakkeløsninger er innarbeidet men vi skreddersyr gjerne et spesialtilbud etter kundens behov.

Smelteverksindustrien er pålagt innrapportering av utslippsdata til SFT og SYNLAB kan tilby ulike analysepakker på dette området.

I tillegg kan vi tilby feltarbeid og ulike konsulenttjenester innenfor rense- og måleteknologi, utslipps- og resipientvurderinger. Det er ikke nok med høy kvalitet på analysearbeidet dersom prøvetakingen er feilaktig. Derfor benytter vi anerkjente metoder og moderne utrustning til feltmålinger og prøvetaking av ulike matrikser. Ved oppdrag i forbindelse med industriutslipp er vi behjelpelig med både mengdemåling og tids- eller mengdeproporsjonal prøvetaking.

I tillegg kan vi bistå med kalibrering av online instrumenter.