You are here

Analyser

Vi kan tilby et bredt analysespekter innen kjemiske og mikrobiologiske analyser for dokumentasjon av produktkvalitet, hygiene og sikkerhet. Om ønskelig kan ALcontrol komme med forslag til prøveprogram, tilpasset de aktuelle næringsmidlene. Vi hjelper til med å:

·         Dokumentere at deklarasjonen holder mål, og at produktet ikke inneholder uønskede/skadelige stoffer

·         Sørge for å ha analyseberedskap i orden om en akutt situasjon skulle oppstå et sted i verdikjeden

·         Være i forkant av myndighetenes og forbrukernes krav, og bruk dette som konkurransefortrinn


 ALcontrol kan tilby en totalløsning tilpasset bedriftens analysebehov.