You are here

ALcontrol byttet navn til SYNLAB 01.mars 2018

Kjære kunde!

Takk for din tillit! Vi er både stolte og glade for vårt samarbeid. Nå vil vi bli enda bedre, og som et steg i vår utvikling har ALcontrol 1.mars 2018 byttet navn til SYNLAB.


Hvorfor?

Fra  juli 2017 ble Alcontrol en del av et av Europas største laboratoriekonsern – SYNLAB,  et  foretak og varemerke som allerede finnes i 35 land på 4 kontinenter. SYNLAB består av 20.000 medarbeidere som utfører 500 mill. analyser hvert år, noe som gir oss en global styrke med lokalt fokus!  Dette innebærer en finansiell stabilitet som partner for våre kunder, medarbeidere og leverandører. Like viktig er også den langsiktige satsingen ved å styrke og utvikle ALcontrol i Norge og Norden. Vi har siden oppstart i 1898 sammen med våre kunder skapt en stabil grunnmur å bygge videre på. Nå under et enda sterkere varemerke, SYNLAB.
Hva betyr dette for deg som kunde? 

På kort sikt:

Du behøver i praksis ikke gjøre noe spesielt – bare venne deg til at vi svarer, skriver og heter SYNLAB!  Der du er vant til å se ALcontrols grønne farge og logotype (f.eks. på hjemmesiden, rapporter, etiketter, bagger mm) kommer det til å stå SYNLAB med blå og hvite farger istedet. De grønne baggene vil fases ut etterhvert, og som en midlertidig løsning merker vi dem med ny logo.
Du vil beholde ditt kundenummer, prøveplaner, logistikkløsninger etc som tidligere. Vi vil beholde vårt organisasjonsnummer. Dette innebærer at formaliteter som kontrakt, avtaler, akkrediteringsstatus mm ikke påvirkes.

På lengre sikt:

SYNLAB-konsernets størrelse og samlede kompetanse gir oss spennende forutsetninger og gjør oss enda mer konkurransedyktige når det gjelder vårt tilbud av høykvalitetsanalyser  og tjenester. 

  • Langsiktig satsing på vekst, særlig i Norden. 
  • Stabil eierstruktur gjør oss til en trygg partner for langvarig samarbeid. 
  • Synergier mellom land for å lære av hverandre, fokus på kostnads- effektivitet og proffisjonalisme.

Som ALcontrol takker vi for din tillit så langt, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid som SYNLAB.
 
/ Jon Kristian Flesvik
Daglig leder (CEO)

SYNLAB Analytics & Services Norway AS
 

Info brev