You are here

Prisjustering 01.01.2019

 

SYNLAB Analytics & Services Norway AS justerer priser fra og med 01.01.2019 med bakgrunn i prisvekst generelt og økte transportkostnader spesielt. Den generelle prisøkningen blir på 4,9 %. Kunder med avtale vil få prisøkning iht. avtale.

 

Vi vil oppfordre våre kunder som ikke har en avtale med oss om å ta kontakt for utarbeidelse av avtale. Stadig flere kvalitetsstandarder setter krav til avtale med leverandør av laboratorieanalyser, og kanskje kan vi i fellesskap finne frem til nye løsninger gagner begge parter bedre. Ta kontakt på telefon 4000 7001 eller kundeservice@synlab.no 

 

Ønsker alle våre kunder og forbindelser en riktig god jul og ser frem til et godt samarbeid også i 2019.