You are here

Rivingsmateriell - Når trenger man å gjøre en anlyse?

Avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall har som formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en forsvarlig måte. 

Hvordan kan man vite om man besitter farlig avfall? Og når kan man mistenke dette?  Det er avfallsprodusenten som er ansvarlig for å få sitt avfall basiskarakterisert.Materialer som defineres som farlig avfall, dvs. avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Bygningsmaterialer som kan mistenkes er: betong, murstein, takplater og veggplater, materialer med maling, urent trevirke, elementer som kan inneholde fugemasse og løsemidler som isolerglass, gulvbelegg, lim.  Andre typer materialer kan være behandlet med bromerte flammehemmere. 

 For å finne ut om avfallet er farlig bruk veilederen: håndteringa av farlig avfall 2023/2004 fra Miljødirektoratet.

 Avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II stiller krav til at alt avfall skal basiskarakteriseres før deponering finner sted.  Med unntak av avfall listet i 1.2

 Ristetest og kolonnetest møt gjennomføres på materialet for å få data om avfallets sammensetning.  Grenseverdier og kriterier for avfallet finner man igjen i forskriften

  • 2.1.1    Grenseverdier for utlekkingspotensial
  • 2.1.2    Grenseverdier for organiske parametere
  • 2.2.1    Kriterier for mottak av gipsavfall
  • 2.3.1    Grenseverdier for utlekkingspotensial – farlig stabil avfall
  • 2.3.2    Grenseverdier for andre parametere
  • 2.4.1    Grenseverdier for utlekkingspotensial – farlig avfall ved deponi for farlig avfall + 2.4.2

 

LabNett har et stort analyseprogram som dekker de flest etterspurte testene.  Se vår vedlagte priskatalog.