You are here

Drikkevann

ALcontrol har lang erfaring og kompetanse og rutiner for analyser av drikkevann. Vi har i flere tiår levert analyser til private, kommuner og til industrien.

ALcontrol hjelper til med utarbeidelse av prøveplaner, dokumentasjon til bruk for virksomhetens internkontroll, analyserer pålagte krav fra myndigheter og gir råd og veiledning. Om ønskelig kan vi også assistere med myndighetsrapportering

Sterile vannflasker til mikrobiologiske analyser, glassflasker til spesielle organiske analyser og annen emballasje kan bestilles fra/hentes hos ALcontrol.


Lenke til Drikkevannsforskriften


Lenke til Veileder-Drikkevannsforskriften