You are here

Entreprenører

SYNLAB dekker de fleste behov entrepenører har innenfor analyse av forurenset grunn, bygningsmaterialer etc. ift Miljødirektoratet's veileder. Se vår analysekatalog for aktuelle pakker og parametre.

___________

PCB i bygg
Det forbudt å disponere PCB-holdige kondensatorer.  Miljødirektoratet har varslet at kondensatorolje, i f.eks. lysarmaturer, fra før 1980 må dokumenteres PCB-fri innen denne dato. SYNLAB har bred erfaring med analyse av PCB i ulike materialer. Vi tilbyr analyse av PCB i kondensatorer etter Miljødirektoratets krav.

Vi kan også analysere PCB i andre spesielle matrikser som maling, isolerlim og fuger som er i kategorien spesialavfall der Miljødirketoratets retningslinjer må følges.