You are here

Events

Rivingsmateriell - Når trenger man å gjøre en anlyse?

Avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall har som formål å sikre at farlig avfall tas hånd om på en forsvarlig måte. 

Hvordan kan man vite om man besitter farlig avfall? Og når kan man mistenke dette?  Det er avfallsprodusenten som er ansvarlig for å få sitt avfall basiskarakterisert.Materialer som defineres som farlig avfall, dvs. avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.