You are here

Ferdigmat-produksjon

Ferdigmat og Souse-vide krever ekstra nøyaktig overvåkning av bakterievekst både direkte i næringsmidlene og i forbindelse med renhold. ALcontorl har lang erfring innen emnet og kan i tillegg til ren analyse av prøver også assistere i både prøveplanlegging og rådgivning.