You are here

Forurenset jord

I flere år har vi levert analyser av Forurenset Jord/Masse til utvalgte norske miljøkonsulenter og myndighetsorganer. Fra og med sommeren 2012 gjør vi våre tjenester tilgjengelig for alle! SYNLAB betyr i denne sammenheng rask svartid, leveransesikkerhet og høy service!

SYNLAB har lang erfaring i å jobbe med jordprøver og de spesielle krav som ofte stilles. Vi har derfor tilpasset våre svartider for å best mulig service. Ordinær svartid på de vanligste jordanalysene olje, metaller og PCB er 4 dager. For tilfeller der tiden er viktig kan vi gi svar på 24 timer og også over natt! 

SYNLAB:s kundeservice er bemannet hverdager 08.00-16.30. Du er velkommen til å ta kontakt om du har spørsmål vedr. dine prøver, vårt tilbud eller service. Det er også her du bestiller hasteanalyser og prøvemateriell.   

Når du har sendt dine prøver til SYNLAB kan du fokusere på andre gjøremål mens du avventer prøvesvar. Ønsker du ordrebekreftelse ordner vi det. Du kan om ønskelig følge dine prøver via vår internettbaserte kommunikasjonsplattform @mis, der prøvesvarene oppdateres kontinuerlig.  Når samtlige analyser er klare sendes en digital rapport til deg.  Du kan også selv gå inn via @mis og skrive ut en komplett rapport. @mis er et utmerket verktøy for deg om du siden vil arbeide med dine prøvesvar, f. eks. med statistikk. Det kan også legges inn automatiske varslinger hvis resultater avviker fra gitte grenseverdier. Les mer om @mis her!