You are here

Korn og Fôr

Korn

Kornanalysene utføres for å bestemme kvaliteten på korn, oljefrø, erter og åkerbønner som leveres på kornmottakene.Kvaliteten ligger til grunn for avregning til produsent for varen han leverer. ALcontorl utfører alle analysene som bestemmer kvaliteten. Vanninnholdet analyseres på alle leverte partier. Hektolitervekt måles på alt korn. For mathvete skal protein og falltall bestemmes, for matrug kun falltall.  SYNLAB også tilby DON analyser med Elisa-metoden på havre.

Alle partiene gjennomgår en skjønnsmessig vurdering hvor skade i vekstsesongen, forurensning , innblanding av andre arter, lagerskade, redusert melutbytte, beiset korn og floghavre ligger til grunn for eventuelt trekk.

SYNLAB mottar og analyserer deklarasjonsprøver av matkorn, og utsteder analysebevis.

SYNLAB har laget en egen veileder til anlegg som mottar norsk korn og oljefrø – ta kontakt med korn-avdelingen på Hamar for mer informasjon.

Fôr

SYNLAB analyserer alle typer fôrvare til gris, hest, kanin, fjørfe, drøvtyggere, selskapsdyr m.m.

Både kjemiske og mikrobiologiske analyser er viktig for å kartlegge at dyrene ikke får i seg bestanddeler som er skadelige.

Hos SYNLAB kan du bekrefte/avkrefte at innhold står i forhold til deklarasjon og at fôrvaren er i forhold til dyrets behov.

Uttak og forsendelse av fôrprøver

Riktig prøvetaking, transport og oppbevaring er viktig når man skal bestemme kvaliteten av fôr.

Prøven(e) emballeres i plast for å unngå tap eller opptak av fuktighet. Prøven(e) må merkes godt; -dette er spesielt viktig dersom flere prøver sendes samtidig.

For ferdig produkt: send med en deklarasjon (eventuelt resept) for produktet.

Send også med følgeskjema som minimum gir opplysninger om:

  • innsenderens navn, adresse og telefon
  • hvilke analyser som ønskes utført
  • hvem som skal faktureres
  • NB! Følgeskjema skal signeres
  • og eventuell kopi av resultat til andre enn innsender

Følge-/bestillingsskjema kan hentes ut på www.labnett.com eller fåes ved henvendelse til laboratoriet.

Dersom det er prøver/ analyser utenom fast avtale, ringer du gjerne SYNLAB på forhånd.

Skal prøven gjennomføres som hasteprøve, bør SYNLAB kontaktes først.

Prøvemengde

Flytende: 1 liter

Fast materiale: 0,5 kg

Mindre prøvemengde kan også benyttes, men avtal dette med laboratoriet på forhånd.

Ved spesielt lavt tørrstoffinnhold kan større mengde prøve være nødvendig

Prøveuttak: 

Ta ut prøven slik at kontaminering unngås.

For å få så representativ prøve som mulig:

Ta ut flere delprøver fra flere steder i partiet, bland disse sammen og ta ut en sluttprøve som sendes til analyse. Bruk gjerne en automatisk prøvetaker, nedminsker eller manuell "fire-delings-metode".

Oppbevaring og forsendelse: 

Tørre produkter, prøver av fôrblandinger, korn og lignende sendes som postpakke eller brev.

Våte produkter, miljøfôr, surfôr og lignende kan med fordel sendes som bedriftspakke over natta. Unngå å sende lett bedervelige prøver som vanlig postpakke like før helg. Send helst slike prøver i frossen tilstand.