You are here

Korn og Fôr

ALcontrol AS gjør Over 100 akkrediterte analyser innen fôr. ALcontrol har en liten og effektiv organisasjon med nærhet til kunde. Laboratoriet i Stjørdal produsert de kjemiske analyser og mikrobiologi og Hamar kornanalyser og mikrobiologi.  ALcontrol har høye krav til kvalitet og arbeide for å være på toppen av SLPer (ringtester). Logistikk-muligheter er vårt fokus. Vi løser levering av prøver direkte fra klienten til laboratoriet. Rapportering sker via e-post + web (ulike formiat). Vår organisajon gir fleksibilitet med kunden i tankene. Kontakt oss for hasteanalyser eller andre spørsmål!