You are here

Laboratorier og Servicesenter

ALcontrol Hamar utfører kjemiske og mikrobiologiske analyser av mat, vann, avløp, miljø- og hygieneprøver, prisgradering av korn og oljefrø. Laboratoriet har 17 ansatte fordelt på kjemisk, mikrobiologisk og korn avdeling. Selskapets hovedkontor er lokalisert i moderne lokaler sentralt i Hamar sammen med laboratoriet.

ALcontrol Stjørdal har 11 medarbeidere med meget solid kompetanse og utfører omfattende kjemiske analyser av fôrvarer, næringsmidler og annet organisk materiale, mikrobiologisk og kjemisk avdeling hvor det i hovedsak analyseres på vann, næringsmidler og avløp. Laboratoriets kunder er offentlige tilsynsmyndigheter, fôr- og matvareprodusenter, institusjoner, landbruk og private kunder i hele Norge.

ALcontrol Skien - Miljølaboratoriet i Telemark er et moderne og meget godt utrustet analyselaboratorium. Avdelingen har 12 ansatte fordelt på kjemisk og mikrobiologisk avdeling. Laboratoriet har opparbeidet seg en sterk kompetanse på metaller og organiske analyser i forskjellige materialer og utfører i tilegg rutine analyser på vann, avløp, slam og næringsmidler.