You are here

Laboratorier og Servicesenter

SYNLAB Hamar

Utfører kjemiske og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, avløpsvann, miljø- og hygieneprøver, prisgradering av korn og oljefrø. Laboratoriet har 17 ansatte. 

SYNLAB Stjørdal

Utfører kjemiske og mikrobilogiske analyser av næringsmidler, fôr, vann og avløpsvann og annet organisk materiale. Laboratoriet har 11 ansatte.

SYNLAB Skien

Utfører kjemiske og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, avløpsvann og slam. I tillegg har laboratoriet opparbeidet seg sterk kompetanse på analyse av metaller. Laboratoriet har 12 ansatte.