You are here

Ledelse

Ledelse

Jon Kristian Flesvik, daglig leder.

Kristin Wien, salgs- og markedsansvarlig. Kristin har vært med i LabNett/ALcontrol siden november 2013 og skal sikre fokus på marked, kunder og videre vekst. Kristin er utdannet IT-ingeniør. Hun har erfaring som legemiddelkonsulent og sykepleier, og har i mange år vært salgsansvarlig i et finansieringsselskap. 

Sigrid Gregusson, kvalitetsleder/seniorrådgiver. Sigrid er utdannet veterinær fra Tierärztliche Hochschule i Hannover. Fra 1984 - 1999 var hun ansatt i Næringsmiddeltilsynet (mikrobiologisk laboratorium/kjøttkontroll) Sortland/ Fosen/ Sør-Gudbrandsdal. Hun overtok som laboratorieleder på  ALcontrol Hamar i 1999.

Marianne Hansen, lab-leder Skien. Marianne har hovedfag i organisk analytisk kjemi, Cand Scient, Blindern 1992. Hun har jobbet i LabNett/ALcontrol siden 1992, mest innenfor organiske analyser med bruk av GC/MS. Marianne overtok som laboratorieleder i Skien april 2008.

Ingeborg Tønseth, lab-leder Hamar. Ingeborg har vært med LabNett/ALcontrol siden 1999. Hun er både agronom og kjemiingeniør og har i en periode også vært administrasjonsleder for ALcontrol. Fra 1978 til 1998 jobbet Ingeborg i HIAS – Hedemarken interkommunale vann-, avløps- og renovasjons-selskap. I det daglige utgjør Ingeborg navet i ALcontrol.

Kirsten Skogan Lien, lab-leder Stjørdal. Kirsten er utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole i kjemiteknikk med bioteknologi. Hun har jobbet i LabNett/ALcontrol siden 2001.

 

Styret

Ny info kommer