You are here

Krav om registering av vannkilde fra 1. juli 2018

Har du en vannkilde/brønn (et vannforsyningssystem) som leverer til minst 2 abonnenter/husstandder? Da omfattes du av de nye kravene til registering

1. juli 2018 trådte nye krav om registering av vannforsyningssystemer i kraft. Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker. Mattilsynets informasjon om registering finner du på sidene til Mattilsynet

Utover kravet til registering gjelder følgende: 

  • Vannverkseieren skal utarbeide en prøvetakingsplan for vannforsyningssystemet. I prøvetakingsplanen skal det framgå hvor prøvene skal tas, på vannbehandlingsanlegget og i distribusjonssystemet, når prøvene skal tas ut og hvilke parametere prøvene skal analyseres for.
  • Analyse av råvannsprøver: - mindre levering enn 10 m³ per døgn; minst analyse for E.coli (råvann mini). - mer levering enn 10 m³ per døgn; minst analyse for E.coli, intestinale enterokokker, koliforme bakterier, pH, turbiditet og farge (råvann utvidet).
  • Analyse av drikkevannsprøver: minst analyseres for pakke A og pakke B.

Vi har lagt opp de vanligste pakkene på våres nettportal vanntest.no . Trenger du råd eller veiledning utover dette ta kontakt på telefon eller e-post.

Sentralbord: 4000 7001
E-post: