You are here

Ny drikkevannsforskrift også for de minste

Har du en vannkilde/brønn (et vannforsyningssystem) som leverer til minst 2 abonnenter/husstandder? Da skal vannverkseieren utarbeide en prøvetakingsplan for vannforsyningssystemet. I prøvetakingsplanen skal det framgå hvor prøvene skal tas, på vannbehandlingsanlegget og i distribusjonssystemet, når prøvene skal tas ut og hvilke parametere prøvene skal analyseres for. Se mer på mattilsynet.no

Råvannsprøvene skal minst analyseres for E. coli. Produseres minst 10 m³ vann per døgn skal i tillegg minst analyseres for intestinale enterokokker, koliforme bakterier, pH, turbiditet og farge.

Drikkevannsprøvene skal minst analyseres for pakke A og pakke B (se våres analysepakker).

Vi har lagt opp de vanligaste pakken på våres nettportal vanntest.no, men hvis du lurer på noe så finns vi på telefon og e-post:

Sentralbord: 4000 7001