You are here

Prosess- og Gruveindustri

Avløp, slam, prosessvann, sigevann, sedimenter m.m.

SYNLAB tilbyr de fleste analysetjenester som myndighetene stiller krav til i forbindelse med analyse av avløp, slam, prosessvann, sigevann, sedimenter, jord og kompost. Vi har lang erfaring i analysering og rådgivning innenfor disse områdene.

Vi utfører regelmessig akkrediterte analyser fra disse matriksene for industri, avfallsdeponier og diverse renseanlegg. Vi kan tilby både kjemiske og mikrobiologiske analyser. Ulike pakkeløsninger er innarbeidet men vi skreddersyr gjerne et spesialtilbud etter kundens behov.

Smelteverksindustrien er pålagt innrapportering av utslippsdata til Miljødirektoratet og vi har egne pakker tilpasset disse krav.

I tillegg kan vi tilby feltarbeid og ulike konsulenttjenester innenfor rense- og måleteknologi, utslipps- og resipientvurderinger. Det er ikke nok med høy kvalitet på analysearbeidet dersom prøvetakingen er feilaktig. Derfor benytter vi anerkjente metoder og moderne utrustning til feltmålinger og prøvetaking av ulike matrikser. Ved oppdrag i forbindelse med industriutslipp er vi behjelpelig med både mengdemåling og tids- eller mengdeproporsjonal prøvetaking.