You are here

Rapportering

Vi kan rapportere på flere måter og format avhengig av kundens ønsker og behov:

SYNLAB tilbyr en fortløpende skriftlig resultatformidling direkte til den enkelte virksomhet ved oppdragsgiveren. SYNLAB tilbyr akkrediterte elektroniske svarbrev og selvsagt e-post med vanlig resultatformidling til aktuelle kontaktpersoner, parallelt med at papirutgaven ettersendes hvis dette er ønskelig.

I original analyserapport kommer det frem hvor laboratoriet er akkreditert og rapporten er på norsk. Dato, klokkeslett og temperatur for mottak av prøve på laboratoriet blir påført analyserapporten der dette kreves.

SYNLAB har en fleksibel rapportering basert på elektronisk overføring av resultater kompatibelt med de fleste datasystemer som for eksempel: Mapgraph og Gurusoft. SYNLAB har også en arkivfunksjon gjennom lagring av analysedata, utplukk av statistikker og andre tjenester etter avtale.

Både ferdige og midlertidige resultater kan hentes på vår internettside www.synlab.no  ved bruk av brukernavn og passord.  Her kan utplukk og hele serier overføres til Excel og PDF.