You are here

Sertifikater og godkjennelser

 SYNLAB er akkreditert i henhold til ISO/IEC 17025 for en lang rekke analyser innen mikrobiologi og kjemi. Oversikt over våre akkrediterte analyser forefinnes www.akkreditert.no Test 013. I tillegg utfører vi en rekke ikke-akkrediterte analyser. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

 

SYNLAB er sertifisert i Achilles JQS system

 

SYNLAB er nå godkjent av GAFTA som analyselaboratorium.

Klikk på Gafta logo for å se sertifikatet vårt.