You are here

Svartider

Vi tilbyr raske svar om du har dårlig tid! Ordinær svartid for vår vanligste jordpakke* (olje, metaller og PCB) er 4 dager. Det  finnes også to raskere alternativer for disse pakkene:

  • Over night – prøver som kommer til laboratoriet senest 23.00 besvares 07.00 dagen etter.
  • 1-døgn – Prøver som kommer til laboratoriet senest 23.00 dag 1 besvares 07.00 dag 3.

 

OBS Expressanalyser bestilles på telefon +46 13 25 49 66 evt.

* Overstående gjelder følgnde pakker: ORGNO, M8NO, HG, M10NV, PCB7, DIKL, ALIFN, AROM, BTEX, PAH16.  
For øvrige analyser i jord samt for grunnvann gjelder normal svartid på 10 dager. Har du behov for raskere svartid - ta kontakt med oss for informasjon om kapasitet.