You are here

Våre tjenester

I tillegg til analyser og resultatformidling tilbyr ALcontrol:
Veiledning ved hente- og transportløsninger
Rådgiving knyttet til prøveplaner
Bruk og oppfølging av resultater
Dokumentasjon i forhold til handelsdokumenter
Andre oppdrag etter avtale

Mer om andre tjenester
ALcontrol tilbyr helhetlige laboratorietjenester, og kan være en deltakende partnerbedrift.
ALcontrol bryr seg om kundene, kjenner deres behov og problemstillinger. Vi etterstrever personlig service. 

Problemløser
ALcontrol hjelper kunden i valg av parametre og metoder som vil tilfredstille deres behov. Vi kan etablere nye metoder for å komme problemet til bunns og utfører litteratursøk i både norske og utenlandske forskningsresultater og annen faglitteratur for å komme til løsninger.
ALcontrol formidler analyser ut over vårt eget tilbud til kompetente samarbeidende laboratorier innenfor våre prøveområder og har et etablert nettverk mot sentrale, landsdekkende analysemiljøer og laboratorier.

Prøveplaner
ALcontrol tilbyr kundene å sette opp analyseprogram og prøveplaner etter gjeldene lover, forskrifter og veiledere, også etter egne eller andres kvalitetskrav.
ALcontrol forplikter seg med kundeavtaler å holde seg oppdatert på de alltid gjeldene lovverk og metodikk for de aktuelle prøveområder.

Logistikk
ALcontrol arbeider konstant med logistikkløsninger for å sikre riktig prøvebehandling både i forhold til behandlingen av prøver, tidsaspektet og for å gjøre det enklest mulig for våre kunder.
I tillegg til å tilby løsninger knyttet til samarbeidende transportører, tilbyr ALcontrol prøveuttak og henteordninger basert på eget personell.

Kurs, undervisning, faglige samlinger osv.
ALcontrol har et tett samarbeid i mot sterke fagmiljø både her i Norge og i utlandet og i tillegg til å selv holde seg oppdatert tilbyr vi våre kunder å holde kurs og faglige samlinger for at de også skal være oppdatert og faglig orientert mot sine fagfelt.
ALcontorl tilbyr kunder opplæring i prøveuttak, behandling av prøver (konservering, emballering osv)
ALcontrol kan i tillegg til å holde fordrag tilby egne undervisnings opplegg om forskjellige fagområder

Prosjekter
ALcontrol utfører store og små prosjekter både for private og offentlig virksomhet.