You are here

Avløp

SYNLAB tilbyr de fleste analysetjenester som myndighetene stiller krav til i forbindelse med analyse av avløp, slam, prosessvann, sigevann, sedimenter, jord og kompost. Vi har lang erfaring i analysering og rådgivning innenfor disse områdene.

Vi utfører regelmessig akkrediterte analyser fra disse matriksene for industri, avfallsdeponier og diverse renseanlegg. Vi kan tilby både kjemiske og mikrobiologiske analyser. Ulike pakkeløsninger er innarbeidet men vi skreddersyr gjerne et spesialtilbud etter kundens behov.

Avløpsvann (Forurensningsforskriften, del 4)

Veileder for prøvetaking og analyse av miljøgifter i innløp og utløp fra avløpsrenseanlegg (TA-2378)