You are here

Dagligvare

Offentlige myndigheter og forbrukere stiller i økende grad krav til produsenter om at påstander om kvalitet i alle ledd av produksjonen kan dokumenteres. Det gjelder hele verdikjeden fra råvarer, via selve produksjonsprosessen til det ferdige produkt, inklusive emballasje. Forskrift om IK-Mat angir detaljerte regler og krav, samt at reklamepåvirkning, informasjon og mediefokus gir mer bevisste forbrukere.

Mange innen dagligvare-sektoren bruker også dokumentert kvalitet som et konkurranseparameter. SYNLAB kan tilby et bredt analysespekter innen kjemiske og mikrobiologiske analyser for dokumentasjon av produktkvalitet, hygiene og sikkerhet.

SYNLAB har lang erfaring fra ulike deler av verdikjeden innen Dagligvare. Vi utfører bla. analyser innen:

  • Deklarasjon
  • Uttak av matvarer for mikro- og kjemisk analyse
  • Beredskap ved klager eller mistanke om kontaminering av matvarer 
  • Analyse av renholdsprøver