You are here

Har du egen brønn eller vannkilde?

Analyser av brønnvann og andre vannkilder www.vanntest.no

SYNLAB er stolt leverandør av analyser til en rekke kommuner og private vannverk i Norge. Vi utfører også  flere tusen
analyser årlig av vann fra brønner eller andre vannkilder.

Når bør vann kontrolleres?

Mange tar bare prøver av sitt vann når lukt, smak eller utseende endres. Dette kan være sterkt misvisende ettersom alvorlige
problemer kan være både luft- og smakløse. Har man dessuten små barn i familien bør man være ekstra nøye. Vi anbefaler
regelmessig vanntesting minst en gang hvert tredje år.

Mer informasjon på vanntest.no