You are here

Internasjonale Virksomheter

SYNLAB er et internasjonalt konsern med aktivitet i store deler av Europa. Det betyr at vi kan yte tjenester på tvers av landgrensene for kunder som  har behov for gjennomgående analysekapasitet bl.a. i forbindelse med import og eksport. Ta direkte kontakt med oss for nærmere presentasjon av muligheter og løsninger vi kan tilby.