You are here

Logistikk

Uttak og forsendelse av kornprøver

SYNLAB har direkte avtaler med kornhandlere og møller hvor uttak og forsendelse/logistikk er avtalt. Private kunder bes henvende seg til kornlaboratoriet på Hamar.

 

Uttak og forsendelse av fôrprøver

Riktig prøvetaking, transport og oppbevaring er viktig når man skal bestemme kvaliteten av fôr.

Prøven(e) emballeres i plast for å unngå tap eller opptak av fuktighet. Prøven(e) må merkes godt; -dette er spesielt viktig dersom flere prøver sendes samtidig.

For ferdig produkt: send med en deklarasjon (eventuelt resept) for produktet.

Send også med følgeskjema som minimum gir opplysninger om:
innsenderens navn, adresse og telefon
hvilke analyser som ønskes utført
Fakturaadresse

NB! Følgeskjema skal signeres

Følge-/bestillingsskjema kan hentes ut på www.SYNLAB.no

Dersom det er prøver/ analyser utenom fast avtale, ringer du gjerne SYNLAB på forhånd. Skal prøven gjennomføres som hasteprøve, må SYNLAB kontaktes for avtale.

Prøvemengde:
Flytende: 1 liter
Fast materiale: 0,5 kg

Mindre prøvemengde kan også benyttes, men avtal dette med laboratoriet på forhånd. Ved spesielt lavt tørrstoffinnhold kan større mengde prøve være nødvendig

Prøveuttak:
Ta ut prøven slik at kontaminering unngås.

For å få så representativ prøve som mulig:
Ta ut flere delprøver fra flere steder i partiet, bland disse sammen og ta ut en sluttprøve som sendes til analyse. Bruk gjerne en automatisk prøvetaker, nedminsker eller manuell “fire-delings-metode”.

Oppbevaring og forsendelse:
Tørre produkter, prøver av fôrblandinger, korn og lignende sendes som postpakke eller brev.

Våte produkter, miljøfôr, surfôr og lignende kan med fordel sendes som bedriftspakke over natt. Unngå å sende lett bedervelige prøver som vanlig postpakke like før helg. Send helst slike prøver i frossen tilstand.