You are here

Miljøkonsulenter

Innemiljø

SYNLAB tilbyr inneklima målinger å gir rådgivning om tiltak, analyserer drifting av bygg for å oppnå energieffektive systemer, rådgivning om valg av renholdssystemer og HMS-arbeid på arbeidsplasser.
Inneklima undersøkelsene omfatter vanligvis:
Romtemperatur, realtivt luftfuktighet, CO2-innhold, støvmengdenivå (0,1-1 µm), totalt mikroorganismenivå (sopp, bakterier), klimaparametre i uteluft og rapport med tiltak.

I tillegg tilbys:
Undersøkelse av materialprøver inkl. dyrking av sopp, artbestemmelse av sopp og bakterier, gass (flyktige gasser fra materialer og i produksjonsprosesser), luftmengdemålinger (m³/h), finstøvmengdemåling (0,02-1µm), støymåling, belysning, videoinspeksjon av ventilasjonskanaler, måling av temperatur, fuktighet og støvmengde i ventilasjon.

Vi kan også bistå med kalibrering av online instrumenter.