You are here

Om oss

LabNett ble stiftet i 1999 (senere ALcontrol AS) gjennom privatisering og sammenslåing av flere offentlige analyselaboratorier.

Selskapet har likevel sine røtter mer enn 100 år tilbake da Statens Kemiske Kontrolstation ble etablert i Trondheim i 1899. Opprettelsen av kjemiske kontrollstasjoner var begrunnet i landbrukets utvikling og derav følgende behov for kjemiske undersøkelser av landbrukets råstoffer især fôr- og gjødselstoffer og av landbrukets produkter. Kontrollstasjonen gjennomgikk i løpet av 1900-tallet mange endringer, men vårt laboratorium på Kvithamar i Stjørdal har den dag i dag utstilt instrumenter og utstyr fra den første tid som Kontrolstation.

Avdelingene som idag utgjør SYNLAB har alle sin unike historie. Gjennom omdanninger og effektivisering har avdelingene blitt færre og driften optimalisert. Fra 1. januar 1999 ble det som idag er SYNLAB Stjørdal og SYNLAB Hamar privatisert og slått sammen. Oppgavene ble endret fra forvaltning og kontroll til markedsføring, salg og produksjon av analysetjenester. I 2003 kom Miljølaboratoriet Telemark inn i LabNett og utgjør idag SYNLAB Porsgrunn.

SYNLAB eies av den internasjonale laboratoriegruppen SYNLAB. SYNLAB er et av de største laboratorie-selskapene i Europa, med virksomhet i Norden, kontinentale Europa og i UK. 

Fakta om SYNLAB: > 35 land, på 4 kontinenter, >500.000.000 analyser hvert år, >19.000 medarbeidere, >17 milliarder i omsetning. Vi leverer trygghet for beslutninger.