You are here

Sertifikater og godkjennelser

 SYNLAB er akkreditert i henhold til ISO/IEC 17025 for en lang rekke analyser innen mikrobiologi og kjemi. Oversikt over våre akkrediterte analyser forefinnes www.akkreditert.no Test 013. I tillegg utfører vi en rekke ikke-akkrediterte analyser. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

 

SYNLAB er sertifisert i Achilles JQS system

 

SYNLAB er nå godkjent av GAFTA som analyselaboratorium.

Klikk på Gafta logo for å se sertifikatet vårt.

 

 

 

Miljøpolicy

 

SYNLAB Analytics & Services Norway sin miljøpolicy utgjør grunnlaget for at vi skal møte offentlige og organisatoriske krav mot firmaets interessenter; dvs leverandører, kunder, samfunn, eiere og medarbeidere. Gjennom vårt arbeid med stadige forbedringer gjennom hele organisasjonen fokuserer vi på å eliminere svinn. Som et ledd i dette skal vi:

 

 

 

  • Hensynta rettferdighetsprinsippet ved beslutninger som påvirker miljø.
  • Styrke vårt varemerke som et miljøforetak gjennom å utvikle og gi tjenester der miljøet beskyttes.
  • Aktivt innhente og både eksternt og internt spre kunnskap om miljøarbeid.
  • Motivere medarbeidere til å opptre miljømessig ansvarsfullt.
  • Etterstrebe å velge leverandører og underleverandører som tilbyr de mest miljøvennlige varer og tjenester.
  • Fastsette og følge opp overordnede og detaljerte miljømål og kontinuerlig forbedre miljøarbeidet.
  • Overholde gjeldende miljølovgivning og andre krav som vi er berørt av.

 

 SYNLAB Analytics & Services Norway er miljøsertifisert etter ISO 14001. Se serifikat