You are here

Våre tjenester

I tillegg til analyser og resultatformidling tilbyr SYNLAB:
Veiledning ved hente- og transportløsninger
Rådgiving knyttet til prøveplaner
Bruk og oppfølging av resultater
Andre oppdrag etter avtale

Mer om andre tjenester
SYNLAB tilbyr helhetlige laboratorietjenester, og kan være en deltakende partnerbedrift.
SYNLAB bryr seg om kundene, kjenner deres behov og problemstillinger. Vi ønsker å gi personlig service og har opprettet kundeservice som tar hånd om spørsmål og henvendelser.

Problemløser
SYNLAB hjelper kunden i valg av parametere og metoder som vil tilfredsstille deres behov. 
SYNLAB formidler analyser ut over vårt eget tilbud til kompetente samarbeidende laboratorier i vårt system både i Norge og utlandet, og har et etablert nettverk mot sentrale, landsdekkende analysemiljøer og laboratorier.

Prøveplaner
SYNLAB tilbyr kundene å sette opp analyseprogram og prøveplaner etter gjeldene lover, forskrifter og veiledere, også etter egne eller andres kvalitetskrav.
SYNLAB forplikter seg med kundeavtaler å holde seg oppdatert på de alltid gjeldene lovverk og metodikk for de aktuelle prøveområder.

Logistikk
SYNLAB arbeider konstant med logistikkløsninger for å sikre riktig prøvebehandling både i forhold til behandlingen av prøver, tidsaspektet og for å gjøre det enklest mulig for våre kunder.
I tillegg til å tilby løsninger knyttet til samarbeidende transportører, tilbyr SYNLAB prøveuttak og henteordninger basert på eget personell.

Kurs, undervisning, faglige samlinger osv.
SYNLAB har et tett samarbeid i mot sterke fagmiljø både her i Norge og i utlandet og i tillegg til å selv holde oss oppdatert tilbyr vi våre kunder å holde kurs og faglige samlinger for at de også skal være oppdatert og faglig orientert mot sine fagfelt.
SYNLAB tilbyr kunder opplæring i prøveuttak, behandling av prøver (konservering, emballering osv.)
SYNLAB kan i tillegg til å holde foredrag tilby egne undervisningsopplegg om forskjellige fagområder

Prosjekter
SYNLAB utfører store og små prosjekter både for privat- og offentlig virksomhet.