You are here

Vanndirektivet

Rammedirektivet for vann ("Vanndirektivet") er et av EUs viktigste miljødirektiver, og er viktig for norsk vannforvaltning. Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, av både vassdrag, grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som skal være spesifiserte og målbare. Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjord til fjell, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning.

Vanndirektivet